Ngày: Tháng Năm 31, 2022

COCOON – MỸ PHẨM THUẦN CHAY ĐI ĐẦU TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỘNG VẬT TẠI VIỆT NAM

Là một trong nhưng thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực thuần chay tại Việt Nam, Cocoon đã tạo nên một làn sóng mới khi hướng câu chuyện làm đẹp gắn liền với các hoạt động bảo vệ môi trường và bảo tồn động vật. 

Read Article →
back to top