Danh mục: Câu chuyện giảm nhựa

DÒNG DÒNG SÀI GÒN – A brand story

Dòng Dòng là thương hiệu thời trang bền vững với các sản phẩm túi xách và phụ kiện tái chế từ bạt mái hiên, xe tải.

Read Article →
GREENPOINTS: ỨNG DỤNG KHUYẾN KHÍCH SỐNG XANH

GreenPoints là câu chuyện của một nhóm người trẻ thao thức về việc sống xanh hơn 1% mỗi ngày. Thông qua việc tặng điểm xanh (điểm GP), chúng mình mong muốn gieo mầm, lan toả lối sống thân thiện môi trường đến hơn 96 triệu người dân Việt Nam.

Read Article →
back to top